Teollisuusympäristön muutosvauhti, jota ajaa ”Industry 4.0” ja Internet of Things, luo haasteita tämän päivän huolto- ja kunnossapitoinsinööreille. Me RS:ssä ymmärrämme nämä haasteet.

Haluamme auttaa asiakkaitamme integroimaan uusia tuotteita, palveluja ja tekniikoita suunniteltujen, ehkäisevien ja reagoivien kunnossapitotarpeiden sekä hankintatarpeiden tukemiseksi. Esittelemme ja korostamme tuottavampia työskentelytapoja huoltoympäristössä eri toimialoilla tarjoamalla sinulle kaikki uusimmat teknologiat; toimitettuina kun tarvitset niitä.

Kunnossapidolla on merkitystä

Kunnossapitotyöt monissa eri muodoissaan ovat väistämättömiä jokaisella toimialalla. Tässä osiossa me katsomme esimerkkejä parhaista ratkaisuista eri teollisuuden aloilta, ja miten uusi teknologia ja erilainen lähestymistapa kunnossapitoon voi vähentää reaktiivisia kunnossapitotöitä sekä samalla lisätä tuottavuutta.

Total Productive Maintenance (TPM)

Vaikka se ei ole ehkä uusi idea, niin ajatus siitä että koneen käyttäjä olisi myös mukana koneen kunnossapidossa, sekä painotus proaktiivisesta ja ehkäisevästä kunnossapidosta luo pohjan parannetulle tuottavuudelle – sekä samalla ennaltaehkäisee laite- ja konevikoja sekä seisokkeja. Haaste on yleensä ollut prosessin sisällä olevien kunnossapitoa ennakoivien instrumenttien asennus ja niiden kustannus. SMC on yksi monista valmistajista joka on ollut luomassa helppokäyttöisiä ja kustannustehokkaita laitteita, (kuten digitaalisia prosessi-indikaattoreita) jotka voidaan vaivattomasti asentaa koneisiin ja joilla nähdään koneiden suorituskyvyn muutokset. Laitteilla voidaan seurata mm. painetta, lämpötilaa sekä sähkövirtaa. Kun koneiden käyttäjät koulutetaan tavallisiin huoltotöihin (kuten puhdistus, voitelu, tarkastelu) ja tähän yhdistetään aktiivinen muuttujien seuranta, voidaan merkittävästi vähentää odottamattomia seisokkeja. Tämä myös lisää koneenkäyttäjän tietämystä sekä omistautumista työhön, sekä samalla vapauttaa kunnossapidon henkilökuntaa muihin vaativimpiin tehtäviin.

Katse kunnossapidon tulevaisuuteen

Mitä kunnossapitotekniikan tulevaisuus näyttää? Tutustu alta miten johtavimmat toimittajamme tekevät tänä päivänä. Tämän lisäksi, opi teollisuuden matkasta koneista tietokoneisiin, ja miten teknologian vallankumous muutti kaiken.

Avoin IoT-valmis data gateway

Internet of Thingsistä on tulossa kiinteä osa kunnossapitotekniikkaa. Toimimme Siemensin kanssa tukemalla nykyaikaisia tehtaita ja tarvetta helppoon huoltoon, nopeaan kehitykseen ja tarkkaan teollistettuun toiminnallisuuteen. Katso alta löytyvältä videolta joitain Siemensin IOT2020-järjestelmän tarjoamista eduista ylläpitoinsinööreille.

Tehtaiden valvonta

Brainboxes UK on liitettävyyden ja tiedon muuntamisen asiantuntijoita. Heidän kokeneet ohjelmisto- ja laitteistosuunnittelijat luovat ratkaisuja, joiden avulla vanhoja tietoja ja protokollia voidaan muuntaa tai siirtää USB:n ja verkon kautta. RS Components ja Brainboxes loi yhdessä ainutlaatuisen ratkaisun, joka tarjoaa mahdollisuuden seurata reaaliajassa tuottavuutta ja suorituskykyä. Katso alta video, josta saat lisää tietoja ja käsityksen siitä mitkä ovat tämän päivän kunnossapidon haasteita ja Industry 4.0:n hyödyt.

Suunnitellut kunnossapidon huoltotyöt

Tiedämme, että erikokoisilla yrityksillä on erilaiset suunnitellut kunnossapitostrategiat. Meillä RS:llä on laaja valikoima tuotteita jotka auttavat sinua ylläpitotarpeissa - riippumatta siitä missä ympäristössä olet.

Miksi suunniteltu huolto on niin tärkeää?

Huolto on tärkeä osa liiketoimintaa, riippumatta yrityksen koosta. Nykyaikaisessa ja kilpailukykyisessä maailmassa on ensiarvoisen tärkeää maksimoida hyödykkeiden käyttöikä, samalla pitäen kustannukset alhaisina. Lyhyesti sanottuna tehokas yllä -ja kunnossapitokyvyllä voidaan lisätä voittoja ja vähentää samalla seisokkiaikoja.

Ennakoiva kunnossapito

Vähennä laitteiden vikoja alla olevien tuotteiden avulla, jotka antavat lisätietoja niiden tilasta tai prosessista.

Kuten kaikkien tuotantolinjojen kohdalla, on laitteiston ylläpito välttämätöntä – jolla vältetään viat ja kalliit seisokit. Ennakoiva kunnossapito voi auttaa välttämään lukuisia ongelmia, asettamalla aikataulut jonka avulla laitteita seurataan säännöllisesti tai jatkuvasti.

Hankintaratkaisut

Suunnittelemattomat kunnossapidon huoltotyöt ja niistä johtuvat seisokit ovat monien tuotantolaitosten vitsaus. Mutta tämänlaiset kustannukset ja tehottomuus saattavat pian olla menneisyydessä, koska asiantuntijat uskovat että uusi teknologia ajaa kunnossapitoa reaktiivisesta ennakoivaan, älykkääseen kunnossapitoon.

Miksi nyt kannattaa ajatella uudelleen lähestymistapaa kunnossapitoon?

Deloitte:n teettämän raportin mukaan vuosittaiset seisokit maksavat teollisuuden tuotannolle jopa 40 miljardia euroa vuodessa, ja 42% seisokeista johtuvat laitevioista. Kun teollisuuden teknologioiden yhdistäminen verkkoon (the Industrial Internet of Things) tulee halvemmaksi päivä päivältä, sekä Big Datan analysointi helpottuu – näiden yhdistelmällä voidaan seurata melkein mitä tahansa konetta tai laitetta ja ennustaa viat ennen kuin ne tapahtuvat. Tämä kaikki auttaa yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan ongelmat ja suunnittelemaan seikokit silloin kun ne parhaiten sopivat aikatauluihin.

Päätoimittajat