ESD hallinta, puhdastila ja piirikorttituotteet

PCB on lyhenne englannin sanoista printed circuit board, mikä tarkoittaa painettua piirilevyä. Insinöörit suunnittelevat prototyyppilevyn ennen piirilevyn valmistusta, jolloin he pystyvät havaitsemaan puutteet jo varhaisessa vaiheessa ja määrittämään nopeasti, mitkä komponentit tarvitsevat säätöä tai muutoksia. Ilman virheitä ja puutteita paljastavien prototyyppien luomista laitteen suorituskyky v...

oi olla vajavainen, mikä voi pidentää hankkeiden aikataulua ja johtaa tulonmenetyksiin ja tyytymättömiin asiakkaisiin.

Piirilevyt ovat olennainen osa lähes kaikkia elektroniikkalaitteita, ja laitteen vajavainen suorituskyky voi tulla kalliiksi, kun se huomataan vasta valmistuksen jälkeen. Piirilevyjen prototyyppitestaus ennen tuotantoa voi auttaa välttämään tämän ongelman, koska tällöin voidaan varmistaa piirilevyn oikea toiminta ennen kuin siirrytään monimutkaisempaan suunnitteluun ja lopulta täyteen tuotantoon. Prototyyppien kokoonpano ja testaus antavat palautetta piirin vahvuudesta, PCB-komponenttien asettelusta ja siitä, täyttääkö piirilevy kaikki sille asetetut vaatimukset, kuten toiminnalliset, suorituskykyyn liittyvät ja fyysiset vaatimukset.

Miksi käyttää piirilevyprototyyppejä?

Piirilevyjen prototyyppipalvelun hyödyntäminen ennen PCB-tuotantoa voi säästää aikaa ja rahaa ja johtaa myös parempaan lopputuotteeseen. Kun uutta piirilevyä kehitetään, se käy läpi useita testausvaiheita, joiden on tapahduttava nopeasti tulonmenetysten välttämiseksi. Insinöörit käyttävät prototyyppipiirilevyjä myös useampia piirilevyjä sisältävän monimutkaisemman tuotteen yksittäisten toimintojen testaamiseen. Jos näitä toimintoja ei tarkastella erikseen ja myöhemmin ilmenee suorituskykyongelma, ei ole helppo tunnistaa, mikä levyistä on ongelman aiheuttaja. Tämän selvittäminen voi viedä aikaa ja resursseja, jotka olisi voitu säästää yksittäisten toimintojen prototyyppitestauksella. Prototyyppitestausta kannattaa harkita seuraavissa tapauksissa:

 • Uudet tuotteet
 • Laatu- ja suunnittelutestaus
 • Monimutkaiset komponentit
 • Mallinnus

Piirilevyprototyyppisovellukset

Piirilevyt yhdistävät komponentit toisiinsa piirien kautta, ja niitä on saatavana erilaisina variaatioina, minkä ansiosta ne voivat toimia monenlaisissa olosuhteissa. Käyttökohteita ovat muun muassa:

 • Kulutuselektroniikka
 • Terveydenhuollon laitteet
 • Autonosat
 • Teollisuuslaitteet
 • Valaistusteknologiat
 • Ilmailu- ja avaruusalan instrumentit

RS Componentsin piirilevyprototyyppiosasto kattaa seuraavat alueet:

 • EMI- ja RFI-suojausmateriaalit
 • Piirilevyjen puhdistus
 • Metallien valmistus, leikkaus, lävistys, muotilu ja poraus
 • Piirilevyjen etsaus ja kehittäminen
 • Piirilevyjen käsittely
 • Piirilevyjen välikappaleet, pilarit ja tuet