Passiivikomponentit

Passiivikomponentti on moduuli, joka ei tarvitse toimiakseen energiaa – lukuun ottamatta vaihtovirtapiiriä, johon se on liitetty. Passiivinen moduuli ei pysty tuottamaan tehoa, eikä se ole energianlähde. Tyypillisiä passiivisia komponentteja ovat vastukset, induktorit, kondensaattorit ja muuntajat, joita tarvitaan minkä tahansa virta- tai elektroniikkapiirin rakentamiseen.

Passiivisia laitteita voidaan käyttää yksittäin tai kytkettynä joko sarjaan tai rinnan monimutkaisten piirien tai signaalien ohjaamiseksi.

Passiivikomponenttityyppejä

  • Kondensaattorit

Kondensaattori on komponentti, joka pystyy keräämään ja säilyttämään varauksen samankaltaisella tavalla kuin akku. Kondensaattori koostuu kahdesta lähekkäisestä johtimesta (yleensä levyistä), jotka on erotettu toisistaan dielektrisellä eristemateriaalilla. Levyt keräävät sähkövarausta, kun ne liitetään virtalähteeseen. Toiseen levyyn kertyy positiivinen ja toiseen negatiivinen varaus. Kondensaattori voi säilyttää varauksen myös silloin, kun jännitettä ei enää syötetä. Erilaisia kondensaattoreita ovat kalvokondensaattorit, kiillekondensaattorit, keraamiset kondensaattorit, elektrolyyttikondensaattorit, alumiinielektrolyyttikondensaattorit, tantaalielektrolyyttikondensaattorit ja tehokertoimen korjauskondensaattorit.

  • Vastukset

Vastus on sähkölaite, joka vastustaa sähkövirran kulkua. Vaikka vastus ei vahvista tai muokkaa sähkövirtaa millään tavalla, se on tehokas pieni laite, sillä sen avulla virran kulkua voidaan jarruttaa hyvin hallitusti.

  • Induktorit

Induktori on passiivinen laite, joka voi varastoida tai luovuttaa energiaa, mutta ei voi tuottaa sitä. Ihanteellinen induktori on häviötön, mikä tarkoittaa, että se voi varastoida energiaa loputtomiin, koska energiaa ei häviä lämpönä. Induktoreista käytetään joskus nimityksiä kela, kuristin, sähkömagneetti tai solenoidi.

  • Ferriittisydämet

Ferriittisydän on keraaminen yhdiste, joka sisältää raudan ja jonkin muun metallin sekoitusta. Ferriittiä käytetään monenlaisissa sähkökomponenteissa, kuten antenneissa. Tässä magneettisessa ytimessä on käämitettyjä komponentteja, kuten muuntajan käämejä ja induktoreita. Se on hyödyllinen, koska sen sähkönjohtavuus on alhainen ja magneettinen permeabiliteetti suuri.

  • Ylijännitesuojakomponentit

Ylijännitesuojat ovat nykyään osa lähes jokaista kotia ja toimistoa. Ne suojaavat kalliita elektroniikkalaitteita ylijännitteeltä, joka saattaa pahimmassa tapauksessa tuhota laitteen.