Vastukset

Tarjoamme kattavan valikoiman kiinteitä vastuksia, jotka sopivat erilaisiin sovelluksiin mm. pinta-asennukset, läpi reiän ja paneeliin asennettavat vastukset johtavilta merkeiltä, kuten TE Connectivity, Vishay, Arcol, Panasonic jne.

Mikä on kiinteä vastus?

Vastus on passiivinen kaksinapainen sähkökomponentti, joka toteuttaa sähkövastuksen piirielementin sisällä. Vastuksia on saatavilla kiinteinä tai säädettävinä malleina. Kiinteät vastukset ovat yleisimmin käytettyjä, ja ne ovat yleisesti myös yksi kaikista eniten käytetyistä sähkökomponenteista. Samoin kuin monia sähkökomponentteja, myös vastuksia on saatavilla eri kokoisina, kapasiteeteilla ja mallisina. Jokaisessa niissä on merkittäviä eroja vastuksen kohinan, toleranssien, nimellistehon, lämpötilakertoimen, nimellisjännitteen, taajuusvasteen, koon ja luotettavuuden tyyppiarvoissa.

Mitä eroa on kiinteillä ja säädettävillä vastuksilla?

Kiinteän vastuksen vastusarvo on kiinteä eikä sitä voida muuttaa, sillä se on asetettu tiettyyn arvoon. Tämä tarkoittaa, että sen vastusarvo ei muutu lämpötilan, käyttöjännitteen tai ajan vaikutuksesta. Säädettävä vastus, joka tunnetaan myös potentiometrinä, voidaan säätää lähes nollasta ohmista tehdasmääritteiseen arvoon saakka.

Mihin kiinteitä vastuksia käytetään?

Kiinteät vastukset mahdollistavat:

  • komponenttien suojaamisen
  • aikaviiveen valvomiseen
  • jännitteen jakamisen piirien välillä
  • signaalitasojen säätämisen
  • esijännitteiset elementit
  • siirtojohtojen katkaisemisen