Puolijohteet

RS tarjoaa kattavan valikoiman johtavien valmistajien puolijohdekomponentteja. Laajassa valikoimassamme on ON Semiconductorin, STMicroelectronicsin, Vishayn, Microchipin, Infineonin, Analog Devicesin ja monien muiden valmistajien tuotteita.

Laaja puolijohdetarjontamme tarjoaa yhden hankintapisteen koko elektroniikkatuotteen elinkaaren ajaksi. Prototyyppien valmistusta varten tarjoamme laajan valikoiman kehityslevyjä ja piitä kätevästi pieninä erinä. Tuotantoa varten toimitamme piitä myös valmistajan vakiomallisissa irtotavarapakkauksissa, kuten lokeroissa, putkissa ja rullissa jne. Yhdessä laajan valikoiman puolijohdekomponenttityyppien ja -tekniikoiden kanssa RS on erinomainen lähde elektroniikkakomponenttien tarpeisiin.

Mikä on puolijohde?

Yksinkertaistettuna puolijohde on materiaali, jonka sähkönjohtavuus on eristeen ja johtimen välillä. Tämä tarkoittaa, että puolijohde voi johtaa virtaa, mutta vain osittain. Tämä keskeinen ominaisuus muodostaa perustan nykyaikaisille elektroniikkalaitteille.

Puolijohteet ovat olennaisen tärkeitä elektroniikassa, koska niiden ominaisuuksia voidaan muuttaa ja manipuloida niin, että ne tarjoavat hyödyllisiä toimintoja. Esimerkiksi mosfet-transistorissa jännite voidaan syöttää puolijohdemateriaaliin, josta se on rakennettu, jotta voidaan säätää, johtaako mosfet virtaa vai ei, jolloin saadaan aikaan elektroninen, kiinteän tilan kytkin. Toinen esimerkki olisi tasasuuntaaja, jossa puolijohderakenne tarkoittaa, että virta voi kulkea helpommin yhteen suuntaan kuin toiseen, jolloin virran kulkusuunta on säädettävissä.

Yleisin elektroniikassa käytetty puolijohdemateriaali on pii, ja termi on yleistynyt kuvaamaan piirilevyjen puolijohdekomponentteja kokonaisuudessaan.

 

 

Yleiset puolijohdelaitteiden tyypit

Puolijohdelaitetyyppejä on satoja, ellei tuhansia, jotka voidaan jakaa kahteen laajaan laitetyyppiin:

Diskreetit - Yksinkertainen laite, laite, jossa on vain yksi piirielementti. Yleisiä esimerkkejä ovat transistorit, kuten mosfetit, diodit, TRIACS ja LEDit.
Integroidut piirit (IC) - Elektroniset laitteet, joissa on useita piirielementtejä yhdessä pakkauksessa. Esimerkkejä ovat mikrokontrollerit, mikroprosessorit, analogi-digitaalimuunnin, operaatiovahvistimet ja jännitteensäätimet.

Tyypilliset sovellukset

Elektronisen tuotteen rakenteessa on useita puolijohdekomponentteja. Puolijohteiden maailmanmarkkinat olivat vuonna 2017 yli 400 miljardia dollaria, mikä osoittaa, miten olennaisia ne ovat nyky-yhteiskunnalle.