Mittaus ja testaus

RS Components tarjoaa laajan valikoiman testaus- ja mittalaitteita sähkö- ja elektroniikkatöihin. Sähkötestaukset ovat elintärkeitä kaikille sähkölaitteille. Testilaitteisto paljastaa:

 • ylikuormittuneet piirit tai sähkölaitteet
 • potentiaaliset sähköiskujen vaarat ja paloturvallisuusriskit
 • vioittuneet sähkökytkennät

Tarkkuusmittaus on olennaisen tärkeää, koska mittausvirheet voivat tulla kalliiksi. Kun valmistajat voivat luottaa jokaiseen mittaukseen, he säästävät aikaa ja rahaa ja parantavat tuotteidensa laatua.

Mittayksiköiden tyypit

Mittayksiköitä ovat muun muassa seuraavat yksiköt:

 • Energia – joule (J)
 • Teho – watti (W)
 • Jännite – voltti (V)
 • Sähkökentän voimakkuus – volttia per metri (V/m)
 • Resistanssi – ohmi (Ω)
 • Sähkönjohtavuus – siemens (S)
 • Kapasitanssi – faradi (F)
 • Magneettivuo – weber (Wb)
 • Magneettivuon tiheys – tesla (T)
 • Induktanssi – henry (H)
 • Magneettikentän voimakkuus – ampeeria per metri (A/m)
 • Magneettikentän voima – ampeeri (A)

Testaus- ja mittalaitteita käytetään eri aloilla erilaisten asioiden mittaamiseen ja analysointiin:

 • Elektroniikka
 • Sähkö
 • Tutkimuslaboratoriot
 • Materiaalianalyysit
 • Valmistus ja partikkelianalyysit

Testaus- ja mittalaitteiden valikoima

 • Ohmimittarit – mittaavat komponentin resistanssia
 • Virtamittarit – mittaavat sähkövirtaa
 • Kapasitanssimittarit – mittaavat komponentin kapasitanssia
 • EMF-mittarit – mittaavat sähkö- ja magneettikenttiä
 • Signaaligeneraattorit – tuottavat signaaleja testaustarkoituksiin
 • Oskilloskoopit ja taajuuslaskimet – käytetään signaalien tuottamiseen ja testattavan kohteen vasteen mittaamiseen
 • Ampeerimittarit – mittaavat sähkövirtaa
 • LCR-mittarit – mittaavat komponentin induktanssia, kapasitanssia ja resistanssia
 • Yleismittarit – yleiskäyttöisiä laitteita, jotka mittaavat jännitettä, virtaa ja resistanssia
 • Suurjänniteilmaisimet

Huomioitavia asioita

Tarvittavien testaus- ja mittalaitteiden tyyppi riippuu siitä, minkä tyyppisiä materiaaleja testataan ja millaisia ominaisuuksia niiden on mitattava. Koko, kestävyys, siirrettävyys ja kustannukset ovat myös keskeisiä tekijöitä.

Mitä on kalibrointi?

Kalibrointi on testauslaitteen vertaamista tarkempaan standardiin, jonka avulla voidaan varmistaa laitteen tarkkuus. RS tarjoaa korkeatasoisen kalibrointipalvelun:

 • Uudet ja kalibroidut tuotteet valmiina käytettäviksi
 • Uudelleenkalibrointipalvelu
 • UKAS-akkreditoitu laboratorio
 • Nopea palvelu ja toimitus