Pneumatiikkahuoltolaitteet

Meillä on suuri valikoima tarvikkeita paineilman käsittelyyn, muun muassa regulaattoreita, liittimiä, suodattimia ja letkustoja sekä olennaisia osia järjestelmän rakentajille, kuten paineilmapistooleja ja tiivistyssarjoja.

Paineilman käsittelyn tärkeys järjestelmässä.

Paineilman käsittelyllä varmistetaan, että paineilmajärjestelmän kaikkiin osiin virtaa tasaisesti puhdasta paineilmaa, jossa ei ole öljyä ja kosteutta. Tämän ansiosta järjestelmän toiminta ja suorituskyky on ihanteellisella tasolla, ja järjestelmä on samalla suojattu.

Paineilman käsittelylaitteita

  • Suodattimet – käytetään pääasiassa hiukkasten tai kosteuden suodattamiseen ilmavirrasta, jotta vältetään epäpuhtauksien pääsy eteenpäin järjestelmässä. Suodattimia on saatavilla erikokoisia riippuen suodatettavien hiukkasten koosta.
  • Regulaattorit – ilmanpainetta laskevia venttilejä, joita käytetään paineen ja ilmavirran säätelyyn. Regulaattorin tehtävä on pitää ulostulopaine tasaisena riippumatta syöttöpaineesta tai virtauksesta.
  • Voitelulaitteet – auttavat ehkäisemään kitkaa, jotta paineilmajärjestelmän osat toimivat tehokkaasti ja kulutus sekä vauriot vähenevät. Öljyvoitelu on yleinen menetelmä. Siinä sumuvoitelulaitteella suihkutetaan öljyhiukkasia sumuna paineilman sekaan.
  • Yhdistelmälaitteet – tilan säästämiseksi saatavilla on paineilmankäsittelyjärjestelmiä, jotka sisältävät useampia eri laitteita. Yhdistelmälaitteita on saatavilla kaksiosaisena suodattimen ja regulaattorin yhdistelmänä, niin sanottuna FR-laitteena. Saatavilla on myös kolmeosaisia FRL-laitteita, joissa on suodatin, regulaattori ja voitelulaite.

Kaikki edellä mainitut laitteet ovat saatavilla erikokoisina, joten tarkkuuden ja luotettavuuden takaamiseksi tulee varmistaa, että ne sopivat järjestelmässä oleviin liittimiin. Kun paineilma käsitellään ennen kuin sitä käytetään paineilmajärjestelmässä, järjestelmää pystyy käyttämään täydellä teholla ja laitteiston ja varusteiden käyttöikä pitenee.