Menu
Tuotteet
Osaluettelo
0.00(ilman alv:tä)
Menu

Koneiden suojaus ja turvallisuus

Laaja konesuojauksen ja turvalaitteiden valikoimamme tarjoaa suojaa kaikilla teollisuuden aloilla mm. tehdasautomaation elintarvikkeille ja juomille tarkoitetuilla alueille ja prosessiautomaation alueille esimerkiksi julkisissa palveluissa tai kaivostoiminnassa. Tämä voi kattaa laitteiden asennuksen, kuten hätäpysäyttimet, koskeuksettomasti toimivat turvakytkimet, valoverhot ja turva-aidat ja -ove...

t.

Mitä on konesuojaus?

Konesuojauksella tarkoitetaan suojaavien turvalaitteiden, aitojen ja kiinnikkeiden sijoittamista teollisuus- ja teknisten koneiden vaara-alueiden läheisyyteen suojaamaan koneen käyttäjiä ja muuta henkilöstöä tapaturmaisilta vammoilta tai kuolemalta.

Miksi konesuojausta tarvitaan?

Työnantajien ensisijainen tavoite tulisi olla työntekijöiden suojaaminen vammoilta luomalla turvallinen työympäristö. Koneet voivat käydessään aiheuttaa vammoja monin eri tavoin. Tapaturmien välttämiseksi tulisi ennen koneen käyttöä tehdä perusteellinen tarkastus sen varmistamiseksi, että kone on kunnossa ja kaikki vaadittavat suojaukset on asennettu ja toimivat oikein.

Milloin konesuojausta tarvitaan?

Konesuojia tarvitaan, kun mikä tahansa koneen toiminta saattaa johtaa vammautumiseen aina viilloista, palovammoista ja lievistä hankaumista vakavampiin vammoihin, kuten repeämiin, ruhjeisiin tai amputointiin. Suuri joukko koneen toimintoja voi luoda vaaroja koneella ja sen ympärillä työskentelevälle henkilöstölle. Näitä voivat olla liikkuvat osat, kytkinkohdat ja puristumis- tai leikkautumiskohdat. Koneen käyttäjät ja henkilöstö voivat altistua vammautumisriskille työskennellessään koneen läheisyydessä tai kun konetta käytetään. Tällaisia saattavat olla sirpaleiden tai jäänteiden, kipinöiden tai roiskeiden aiheuttamat vammat.

Keneen vastuulla konesuojaus on?

Riskiarvioinnin tekeminen koneen turvallisen käyttön mahdollistavan välttämättömän suojauksen määrittämiseksi ja sen varmistaminen, että kone täyttää lainsäädännön vaatimukset on koneen valmistajan ja sen loppukäyttäjän vastuulla. Valmistajan tulisi huomioida kaikki koneen ennakoitavissa oleva käyttö ja väärinkäyttö, kytkinkohdat ja laitetta käyttävään henkilöön kohdistuvat puristumis- tai leikkautumiskohdat. Valmistajan on kuitenkin mahdotonta ennakoida mahdollisia laitteiden kokoonpanoon, toimintaan ja ylläpitoon liittyviä häiriöitä sen jälkeen, kun kone on asetettu tuotantolinjastoon tai tehdasympäristöön. Loppukäyttäjän vastuulla on tehdä erillinen alkuasennuksen riskinarviointi mahdollisten vaarojen tunnistamiseksi ja varmistaa säännöllisesti, että kaikki konesuojat ja koneen turvalaitteet on asennettu, hyvässä kunnossa ja toimivat asianmukaisesti.