Menu
Tuotteet
Osaluettelo
0.00(ilman alv:tä)
Menu

Kontaktorit ja apukontaktit

Kontaktori on sähköinen komponentti, joka muistuttaa monin tavoin relettä, mutta sitä käytetään yleensä suuremmissa sovelluksissa....

Kontaktorit ovat periaatteessa kytkimiä, joita voidaan käyttää kauko-ohjatusti. Ne voidaan suunnitella toimimaan jännitteillä, jotka vastaavat niiden tilaa ohjaavia ohjauslaitteita, tai jännitteillä, jotka vastaavat niiden ohjaamia kuormia.

Kontaktoreilla on ominaisuuksia, jotka erottavat ne tavallisista releistä. Useimmissa tapauksissa kontaktori on suunniteltu erityisesti suuria virtoja varten. Muita releistä erottavia tekijöitä ovat seuraavat:

  • Useimmat kontaktorit on suunniteltu käytettäväksi normaalisti avoimessa asennossa. Releitä voidaan yleensä käyttää kahdella eri asetuksella: normaalisti avoimena tai normaalisti suljettuna. Tästä on poikkeuksia, mutta tämä on yleispätevä sääntö.
  • Kontaktorit ovat tyypillisesti fyysiseltä kooltaan suurempia kuin releet. Pienet kontaktorit ovat tyypillisesti suunnilleen ihmisen kämmenen kokoisia. Kontaktorit voivat olla paljon suurempia, ja joskus ne ovat niin suuria, että niiden siirtäminen ja asentaminen vaatii raskasta kalustoa.
  • Kontaktoreiden käyttöolosuhteiden takia niiden valmistukseen liittyy paljon eri näkökohtia kuin niiden pienempien serkkujen, releiden, valmistukseen. Useimmissa kontaktoreissa on jonkinlainen valokaarenestojärjestelmä, joka lisää huomattavasti niiden käyttöikää.

Mitä tarkoitetaan kontaktorin "normaalitilan" konfiguraatiolla?

Kontaktorin normaali konfiguraatio kuvaa koskettimien asentoa, kun niihin ei kohdistu virtaa. Useimmat kontaktorit ovat normaalisti avoimia, mikä tarkoittaa, että ne sulkeutuvat virran vaikutuksesta. Tästä on olemassa poikkeuksia, mutta tämä konfiguraatio on yksi kontaktoreiden ominaispiirteistä ja yksi niistä asioista, jotka erottavat ne tavallisista releistä.

Kontaktoreiden käyttökohteet

Kontaktoreita käytetään tyypillisesti erittäin raskaissa teollisuussovelluksissa, ja niiden luokitusjärjestelmät on suunniteltu sen mukaisesti. Niitä valmistetaan IEC 60947-4-1 -standardin mukaisissa luokituksissa. Nämä luokitukset ilmaistaan AC-numeroina AC-1:stä AC-4:ään. Myös muita luokittelujärjestelmiä käytetään.

Kontaktoreiden käyttökohteita ovat esimerkiksi moottoreiden käynnistys, sulatusuunien ohjaus, erittäin suurten moottoreiden nopeuden säätö ja muut suuret sovellukset.