Koti > TukiMyyntiehdot

Myyntiehdot

RS Components Ltd ("RS") hyväksyy kaikki tilaukset seuraavien vientiehtojen mukaisesti:

1. Yleiset
2. Tilaukset
3. Hinta
4. Maksuehdot
5. Toimitus

6. Vahingot toimituksessa
7. Tilausten peruutukset ja muutokset

8. Omaisuuden siirtyminen
9. Tuotetiedot
10. Takuu
11. Vastuun poissulkeminen
12. Tuotteiden palautus
13. Irtisanominen
14. Lakien noudattaminen

15. Immateriaalioikeudet
16. Lahjonnan torjunta
17. Ylivoimainen este
18. Ilmoitukset
19. Sovellettava lainsäädäntö
20. Datan suojelu1. General

1.1 Näissä ehdoissa: luettelo tarkoittaa nykyistä RS-tuoteluetteloa (kansainvälinen painos), mukaan lukien RS-paperiluettelo, RS-verkkosivusto ja mikä tahansa muu RS-julkaisema tuotekatalogi millä tahansa välineellä; Sopimus tarkoittaa RS: n ja asiakkaan välistä sopimusta tuotteiden toimittamisesta. Tuotteet tarkoittavat RS: n toimittamia tuotteita; ja palvelut tarkoittaa RS: n tarjoamia palveluja.

1.2 RS hyväksyy kaikki tuotteiden ja palvelujen tilaukset ja kaikki sopimukset näiden ehtojen mukaisesti. Mitään muita ehtoja ei sovelleta RS: n toimittamiin tuotteiden ja palvelujen toimituksiin tai mihinkään sopimukseen, ellei RS: n valtuutettu allekirjoittaja ole siitä kirjallisesti sopinut. RS pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa. Näiden ehtojen uusin versio löytyy osoitteesta rs-export.com.

1.3 Kaikki luettelossa olevat tai muulla tavoin asiakkaalle ilmoitetut tuotteiden ja palvelujen kuvaukset ovat vain suuntaa antavia, eivätkä ne muodosta mitään Sopimuksen osaa. RS voi korjata kaikki luettelon virheet ilman vastuuta asiakkaalle.

1.4 Nämä ehdot eivät koske Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisiä liiketoimia, joille on olemassa erilliset ehdot.2. Orders

2.1 Tuotteiden ja palvelujen mainonta luettelossa sekä kaikki RS: n tarjoamat tarjoukset tai tarjoukset, ei ole hyväksyttävä tarjous. Se on vain RS: n kutsu asiakkaalle tekemään tarjous.

2.2 Kaikkien RS: llä tehtyjen tilausten on oltava kirjallisia, ja ne voidaan tehdä postitse, faksilla tai muulla sähköisellä tavalla, ja RS: n on hyväksyttävä ne. RS pidättää oikeuden kieltäytyä käymästä kauppaa kenenkään kanssa, ja RS voi kieltäytyä hyväksymästä mitä tahansa tilausta.

2.3 Asiakkaan on toimitettava tilaukset, joissa mainitaan: varastossa numerot; vaadittu määrä käyttämällä luettelon hinnoiteltuja yksiköitä; täydelliset toimitusohjeet, mukaan lukien lento- tai pintakuljetuksen valinta; ja tuotteiden lopullinen määrämaa.3. Price

3.1 Tuotteiden ja palvelujen hinta, ottaen huomioon seuraavat seikat, on määritelty luettelossa.

3.2 RS voi muuttaa kaikkia hintoja ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle vähintään 15 päivää ennen Tuotteiden arvioitua toimituspäivää. Asiakas voi seitsemän päivän kuluessa RS: n ilmoituksesta peruuttaa tilauksensa ilmoittamalla siitä RS: lle, jolloin kumpikaan osapuoli ei ole millään muulla sopimuksella vastuussa siltä osin kuin se liittyy tällaisiin tuotteisiin tai palveluihin.

3.3 Lisäkustannukset määritellään näissä ehdoissa, elleivät osapuolet ole sopineet kirjallisesti sopimuksessa toisin. Viittausten kauppaehto-tiedostoihin tulee olla voimassa voimassa silloin, kun RS hyväksyy tilauksen.

3.4 Ellei osapuolet ole kirjallisesti sopineet sopimuksessa toisin, luettelon hinnat sisältävät pakkauskustannukset ja arvonlisäveron (alv).

3.5 Asiakas vastaa myös:

   i) kaikki tullit, verorot ja maksut. Tuotteiden yhteydessä, missä tahansa maassa, johon tuotteet toimitetaan ja:
   (ii) minkä tahansa kauppakamarin palkkiot ja mahdolliset konsulipalkkiot maassa, johon tuotteet toimitetaan.

3.6 Jos Tuotteet tai Palvelut toimitetaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ALV veloitetaan normaalin verokannan mukaan, vaikka Tuotteiden tai Palvelujen väitetään tulevan vientiin. Jos tuotteet tai palvelut toimitetaan toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon, arvonlisäveroa ei veloiteta, jos VAT alv-rekisteröintinumero on RS: n rekistereissä. Jos asiakasta ei ole rekisteröity, alv on veloitettava sovellettavan vakiokannan mukaan. Jos tuotteet tai palvelut toimitetaan Euroopan unionin ulkopuolella, arvonlisävero on nolla, jos alv-ilmoituksen 703 ehtoja sovelletaan

3.7 RS: n on asiakkaan pyynnöstä toimitettava asiakkaalle proforma-lasku tuotteista tai palveluista. RS arvioi näitä tarkoituksia varten Tuotteiden tai Palvelujen myyntiin sovellettavan hinnan ja lisäkustannukset rajoittamatta kuitenkaan rajoituksia tämän lausekkeen 3 muihin säännöksiin.4. Terms of Payment

4.1 Ellei toisin ole sovittu, maksu suoritetaan käteisellä, punnan setelillä tai punaisella sekillä, joka nostetaan Yhdistyneen kuningaskunnan pankista toimeksiannolla tai, jos RS suostuu, vahvistetulla peruuttamattomalla hyvityskirjalla.

4.2 Jos maksu sovitaan hyvityskirjeellä, RS: n ei katsota hyväksyneen Asiakkaan tilausta, ennen kuin RS on saanut RS: n hyväksymässä muodossa hyvityskirjeen, joka:

  (i) on yhdenmukainen asiakirjahyvitysten tullien ja käytäntöjen (1993 Revision ICC Publication No. 500) alaisuudessa, koska samaa voidaan muuttaa ajoittain;

  (ii) on peruuttamaton ja sen on avannut tai vahvistanut tunnustettu pankki Yhdistyneessä kuningaskunnassa; (iii) ilmoitetaan maksettavaksi punnissa;

  (iii) ilmaistaan ​​sallimaan osan siirto;

  iv) sen voimassaoloaika on vähintään 60 päivää avaamispäivästä tai vahvistuksesta;

  v) ilmoitetaan, että sen voimassaoloaika on vähintään 60 päivää avaamis- tai vahvistuspäivästä;

  (vi) toteaa, että kaikki kustannukset ja palkkiot ovat asiakkaan lukuun;

  (vii) noudattaa kaikilta osin RS: n tarjousta, mukaan lukien rajoituksitta tuotteiden kuvaus, hinta ja toimitusehdot; ja


  (viii) toteaa alkuperän tuotteiden olevan erilaisia.

4.3 Rajoittamatta muita RS: n oikeuksia tai oikeussuojakeinoja, jos asiakas ei maksa mitään summaa maksun eräpäivänä, RS: llä on oikeus:

  (i) veloittaa asiakkaalta maksamattomasta summasta laskettua korkoa, joka on kertynyt eräpäivästä maksun suorittamiseen kokonaisuudessaan (joko ennen tuomiota tai sen jälkeen), kahden prosentin vuosivauhtia korkeampi kuin HSBC plc: n ilmoittama korko, punnan peruskorko, korotettuna kuukausittain;

  (ii) keskeyttää Tuotteiden tai Palvelujen toimittaminen kyseisen ja minkä tahansa muun sopimuksen nojalla niin kauan kuin oletusarvo jatkuu; ja

  (iii) käsitellä tätä ja mitä tahansa muuta sopimusta Asiakkaan hylkäämänä, jos Asiakas ei maksa sellaista maksamatonta summaa 14 päivän kuluessa RS: n ilmoituksesta.5. Delivery

5.1 Jos sopimuksessa ei ole nimenomaista määräystä:

  i) toimituksen on tapahduttava noudettuna lähettäjältä; ja

  (ii) Tuotteissa oleva riski siirtyy asiakkaalle toimitushetkellä.

5.2 Toimituspäivä ilmoitetaan sopimuksessa. Jos sopimuksessa ei ole määritetty päivämääriä tai ajanjaksoja, toimitus tapahtuu, kun tuotteet ovat saatavilla lähetettäväksi. Toimituspäivät ovat vain arvioita, eikä RS ole vastuussa toimituksen viivästymisen seurauksista. Toimitusajalla ei ole merkitystä.

5.3 Jos Tuotteet toimitetaan erissä tietyn ajanjakson aikana, erät jaetaan kohtuullisesti RS: n yksinomaisella harkinnalla ottaen huomioon asiakkaan pyytämät toimituspäivät, sikäli kuin se on käytännössä mahdollista. Jokainen erä muodostaa erillisen sopimuksen. Joka tapauksessa RS voi halutessaan päättää toimittaa Tuotteet osittain, ellei Sopimuksessa toisin mainita.

5.4 Jos asiakas ei toimita Tuotteita tai antaa RS: lle riittäviä toimitusohjeita, RS voi rajoittaa muita oikeuksiaan tai oikeussuojakeinojaan:

  (i) Tuotteiden toimittaminen millä tahansa tavalla, jota se pitää sopivimpana Asiakkaan vastuulla ja kustannuksella; tai

   (ii) järjestää Tuotteiden varastointi asiakkaan vastuulla ja kustannuksella; tai

  (iii) käsitellä sopimusta kirjallisena ilmoituksella hylätyksi.6. Damage on Delivery

6.1 RS korvaa tai korjaa ilmaiseksi tuotteet, jotka ovat kadonneet tai vahingoittuneet kuljetuksen aikana ennen toimitusta, jos:


(i) Asiakas ilmoittaa RS: lle tällaisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta kymmenen päivän kuluessa Tuotteiden toimittamisesta tai, jos aikaisemmin, niin kauan kuin RS voi noudattaa rahdinkuljettajan kuljetusehtoja koskien kuljetuksen katoamista tai vahingoittumista;


(ii) Asiakas esittää ilmoitukseen liittyvän vaatimuksen kirjallisesti RS: lle 14 päivän kuluessa toimituksesta;


(iii) Tuotteissa oleva riski ei ole siirtynyt Asiakkaalle ennen tapahtumaa, josta aiheutuu menetys tai vahinko; ja


(iv) rahdinkuljettajalle ei ole annettu selkeää kuittia tällaisista tuotteista.

6.2 Vaatimuksen ilmoittamisen jälkeen Asiakkaan on annettava RS: lle kohtuullinen mahdollisuus tutkia asiaankuuluvat Tuotteet.


6.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta hylätä Tuotteita vain lyhyen toimituksen takia.7. Order Cancellations and Alterations

7.1 Tilauksen peruuttaminen, osan peruuttaminen tai muuttaminen hyväksytään vain kirjallisella sopimuksella RS: n kanssa, jonka ehdot kattavat RS: lle aiheutuvat kulut. Osien peruuttamisen yhteydessä RS voi laskuttaa Asiakkaalta eroja myyntiyksikkökohtaisissa yksiköissä, joita sovelletaan tosiasiallisesti lähetettyyn määrään peruutusajankohtaan verrattuna tilattuun määrään.


7.2 Jos asiakas ei anna RS: lle tietoja, jotka ovat välttämättömiä RS: lle sopimuksen noudattamiseksi, tai jos asiakas muuten viivästyttää sopimuksen etenemistä, RS: llä on oikeus periä Asiakkaalta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.8. Passing of Title

Tuotteissa oleva omaisuus ei siirry Asiakkaalle ennen kuin kaikki Asiakkaan RS: lle maksamat tai maksamat RS-summat millä tahansa tilillä on maksettu, ja maksuun asti sovelletaan seuraavia säännöksiä:


(i) Lukuun ottamatta tapauksia, joissa maksu suoritetaan kokonaisuudessaan käteisenä, koko hintaa ei pidetä maksettuna ennen kuin mikään Asiakkaan antama sekki tai muu maksuväline on täytetty esityksessä tai muuten kunnioitettu sen ehtojen mukaisesti.


(ii) Jos asiakas laiminlyö RS: lle maksettavan summan täsmällisen maksamisen, RS: llä on oikeus palauttaa välittömästi kaikki RS: n myymät tuotteet Asiakkaalle, joissa omaisuutta ei ole luovutettu Asiakkaalle. Asiakas valtuuttaa siten peruuttamattomasti RS: n, sen työntekijät ja edustajat palauttamaan Tuotteet ja pääsemään asiakkaan tiloihin tätä tarkoitusta varten.


(iii) RS: n vaatimus tai palautus tuotteista ei sinänsä vapauta asiakkaan velvollisuutta maksaa koko hintaa ja ottaa vastaan ​​tuotteiden toimitus tai RS: n oikeutta nostaa kanne koko hinnasta.
9. Product Information

9.1 RS pidättää oikeuden ilman ennakkoilmoitusta lopettaa Tuotteet tai tehdä suunnittelumuutoksia osana jatkuvaa tuotekehitysohjelmaansa tai auttaa tuotteiden saatavuutta, ja tällaisia ​​muutoksia voi tapahtua Luettelon voimassaoloaikana.


9.2 Ellei toisin ole vahvistettu, mitään luettelossa ei pidetä edustavana tuotteiden tai niiden osan alkuperää, valmistusta tai tuotantoa.10. Warranty

10.1 Tuotteet: RS takaa, että jos jokin tuote on viallinen, se korvaa tai korjaa tuotteen tai hyvittää ostohinnan. Tämä takuu edellyttää RS: lle kirjallista vaatimusta 12 kuukauden kuluessa alkuperäisestä lähetyspäivästä tai muusta pidemmästä ajanjaksosta, jonka RS voi tietyille tuotteille toisinaan ilmoittaa kirjallisesti.

10.2 Palveluista: RS takaa, että jos jokin palvelu on viallinen, se joko valintansa mukaan joko korjaa palvelun tai toimittaa asiakkaalle maksutta korvaavan tuotteen viallisesti huolletun tuotteen sijasta. Tämä takuu edellyttää RS: lle kirjallista vaatimusta 12 kuukauden kuluessa laskun päivämäärästä tai muita ajanjaksoja, jotka RS voi ajoittain ilmoittaa tietyille tuotteille.


10.3 Nämä takuut eivät koske vikoja, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, Tuotteen ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai mistään korjauksesta tai muokkauksesta, joka on tehty ilman RS: n suostumusta. Asiakkaan on palautettava tai hävitettävä Tuotteet tai asetettava ne saataville RS: n noudettaviksi RS: n ohjeiden mukaisesti. Palautettuaan ne on pakattava asianmukaisesti ja tarvittaessa palautettava niiden erityisten ohjeiden mukaisesti, jotka RS on saattanut ilmoittaa asiakkaalle toimituksen yhteydessä.


10.4 Palautettujen tuotteiden tai osien mukana on oltava ilmoitus, josta käy ilmi tuotteiden alkuperäisen laskun numero ja väitetyn vian luonne sekä lisätiedot, jotka RS saattaa olla toimitushetkellä ilmoittanut. Jos asiakas palauttaa tuotteita muulla tavalla kuin näiden takuumääräysten mukaisesti, RS voi kieltäytyä tällaisista tuotteista ja palauttaa ne asiakkaalle asiakkaan kustannuksella.


10.5 Tuotteista tai osista, jotka korvataan RS: llä, tulee RS: n omaisuutta. Omistusoikeus korvaaviin tuotteisiin siirtyy asiakkaalle toimituksen yhteydessä, ja korvaavan tuotteen takuuaika lasketaan viallisen tuotteen lähettämispäivästä.


10.6 Edellä esitetyt korjaustoimenpiteet ovat RS: n yksinomainen vastuu ja Asiakkaan ainoat korjaustoimenpiteet takuuehtojen rikkomisesta. Jollei näissä myyntiehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, kaikki implisiittiset takuut, ehdot (joko lakisääteiset tai muut) suljetaan pois lain sallimissa rajoissa. RS ei ole vastuussa Asiakkaalle mistään minkäänlaisesta menetyksestä, joka johtuu implisiittisten takuiden, ehtojen (lakisääteisten tai muiden) rikkomisesta tai minkä tahansa muun RS: lle lain nojalla asettaman velvollisuuden rikkomisesta. Asiakas tunnustaa olevansa vastuussa siitä, että hänen tilaamansa tuotteet ja palvelut soveltuvat tarkoituksiin, joihin hän aikoo käyttää niitä.


11. Exclusion of Liability

11.1 RS ei ole vastuussa vahingoista, menetyksistä tai kuluista, jotka johtuvat neuvojen tai tietojen antamatta jättämisestä tai virheellisten neuvojen antamisesta (mukaan lukien rajoituksetta RS: n teknisen tai sen kautta antamat tai antamattomat neuvot tai tiedot) tiedotusvälineet) joko huolimattomuudesta tai työntekijöidensä, edustajiensa tai alihankkijoidensa huolimattomuudesta johtuen.


11.2 Ellei näissä ehdoissa toisin mainita, missään tapauksessa ei saa rikkoa mitään sopimuksen nimenomaisia ​​tai epäsuoria ehtoja, RS: n hyväksymiä tilauksia tai muita RS: lle laissa asetettuja minkäänlaisia ​​velvoitteita. tai sopimukseen tai tilaukseen tai Tuotteisiin tai Palveluihin liittyvien puutteiden vuoksi aiheuta vastuuta:


(i) asiakkaan, sen työntekijöiden, edustajien tai edustajien tai kolmansien osapuolten välittömistä tai välillisistä vahingoista huolimatta siitä, että tällainen menetys tai vahinko on voinut johtua RS: n, sen työntekijöiden väärinkäytöksistä tai huolimattomuudesta , edustajat tai muun RS: n puolesta toimivan henkilön edustajat; tai


(ii) rangaistuskorvaukset, tulojen menetys, voittojen menetys tai odotettavissa oleva tuleva liiketoiminta, maineen tai liikearvon vahingoittuminen, tilausten tai sopimusten menetys tai välilliset tai välilliset menetykset tai vahingot, jotka johtuvat mistä tahansa syystä.

11.3 RS: n vastuu (jos sellainen on) Asiakkaalle minkä tahansa nimenomaisen tai implisiittisen sopimuksen ehtojen tai RS: n hyväksymän tilauksen rikkomisesta tai muusta RS: lle laissa asetetusta muusta velvollisuudesta, joka johtuu tai liittyy siihen Sopimus tai tilaus tai Tuotteissa tai Palveluissa esiintyvien vikojen osalta rajoitetaan määrään, joka on yhtä suuri kuin Tuotteiden hinta, jonka Asiakas on maksanut RS: lle sopimuksen nojalla.


11.4 RS: n myymiä tuotteita ei suositella tai sallita käytettäväksi hengenpelastuksessa, kirurgisessa implantoinnissa, ydinaseissa tai lentokoneissa tai muussa käytössä tai sovelluksessa, jossa yksittäisen komponentin vika voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle.


12. Return of Products

Asiakas voi palauttaa Tuotteet RS: lle ja saada hyvitystä tai korvausta vain seuraavin ehdoin:


(i) Asiakas voi palauttaa tuotteen RS: lle hyvitystä tai hyvitystä varten vain RS: n etukäteen antamalla suostumuksella.


(ii) Tuotteet on lähetettävä takaisin RS: lle 30 päivän kuluessa laskutuspäivästä. Tuotteet on palautettava RS: lle alkuperäisessä kunnossaan ja pakkauksessaan sekä sellaisessa kunnossa, että ne ovat välittömästi sopivia jälleenmyyntiin.


(iii) Jos tässä luettelossa tai tuotteessa on erityisiä ohjeita palauttamisesta RS: lle, Asiakkaan on noudatettava näitä ohjeita.


(iv) RS myöntää hyvityksen Tuotteiden laskutettuun arvoon. Jos Tuotteiden pakkaus on avaamaton, RS veloittaa käsittelymaksun, joka on 20 prosenttia laskun määrästä (vähintään 2 puntaa). Pakkauksen avaamisesta voidaan veloittaa korkeampi maksu.


(v) Kaikki tuotteet palautetaan asiakkaan kustannuksella ja riskillä.


12.1 Tämä palautuskäytäntö sulkee pois ohjelmistot, kalibroidut tuotteet, Tuotantopakkaustuotteet, Luetteloon kuulumattomat tuotteet, Laajennettu tuotevalikoima ja erityisesti valmistetut tuotteet. RS ei vastaa mistään Asiakkaan RS: lle kuljetettavien tuotteiden tai RS: n heidän kanssaan saamiensa tuotteiden menetyksistä tai vahingoista.13. Termination

Rajoittamatta RS: n muiden oikeuksien ja oikeussuojakeinojen soveltamista, jos asiakas rikkoo näiden ehtojen tai minkä tahansa sopimuksen määräyksen määräyksiä tai jos hänet konkurssiin tuomitaan, tai jos sitä vastaan ​​tehdään vastaanotto-ohje tai taikka nimitetään vastaanottaja tai ylläpitäjä taikka sen varojen tai yrityksen osan taikka jos sille on esitetty vetoomus tai sen purkamista koskeva päätös, tai RS ei pysty maksamaan velkojaan erääntyessään,


(i) Asiakkaalle jo toimitettujen tuotteiden tai palvelujen hinta ja kaikki muut maksettavat summat erääntyvät ja maksetaan välittömästi; ja


(ii) RS RS voi välittömästi irtisanoa kaikki tai minkä tahansa osan kaikista sopimuksista ja / tai keskeyttää tai peruuttaa toimitukset niiden nojalla.14. Compliance with Laws

14.1 Asiakkaan on noudatettava kaikkia lakeja, määräyksiä ja vaatimuksia, jotka on asetettu tuotteille ja niiden myynnille, merkinnöille ja varastoinnille sillä lainkäyttöalueella, jolla asiakas tai tuotteet sijaitsevat, ja korvaa RS: n kaikilta toimilta, vaatimuksilta, kustannuksilta, vaatimukset ja kulut, jotka RS aiheutuu tai aiheutuu asiakkaan tämän kohdan 14.1 rikkomuksesta.


14.2 Asiakas ei saa myydä tietoisesti kenellekään ostajalle, joka on tai toimittaa Tuotteet kenellekään muulle henkilölle, joka on Yhdysvaltain kieltolistalla tai muulla vientikiello- tai sanktioluettelolla. Asiakkaan on noudatettava kaikkia sovellettavia vientivalvontatoimenpiteitä ja noudatettava kaikkia ajoittain voimassa olevia RS-käytäntöjä (jos näiden kahden välillä on ristiriitoja, vientivalvonta on etusijalla). Asiakas myöntää, että Asiakkaan yksinomaisella vastuulla viedä Tuotteita muihin maihin tai lainkäyttöalueille on varmistaa, että Asiakas noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Asiakas korvaa RS: n kaikista toimista, vaatimuksista, kustannuksista, vaatimuksista ja kuluista, jotka RS aiheutuu tai on aiheutunut siitä, että asiakas rikkoo tätä kohtaa 14.2.15. Intellectual Property

Asiakas myöntää, että RS omistaa luettelon tekijänoikeuden ja että sen koko tai osittainen jäljentäminen ilman RS: n etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty.


16. Anti-Bribery

16.1 Toimittajan on (ja hankittava, että siihen liittyvien henkilöiden tai muiden henkilöiden, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluita tämän sopimuksen yhteydessä, on noudatettava) lahjonnan ja korruption torjuntaa koskevia kaikkia sovellettavia lakeja, sääntöjä, muun muassa ei ole rajoittunut vuoden 2010 lahjuslakiin (asiaankuuluvat vaatimukset), ja sen on


(i) ei saa (suoraan tai epäsuorasti) pakottamaan RS: n työntekijöitä, edustajia tai alihankkijoita tekemään mitään myönnytyksiä toimittajalle tai antamaan siitä mitään etua, pidättymään tai pidättymästä tekemisestä vastineeksi lahjasta, rahasta tai muusta kannustimesta ;


(ii) älä tee tai jätä tekemättä mitään toimia, jotka aiheuttavat tai johtavat RS: n rikkomaan mitään asiaankuuluvia vaatimuksia;


(iii) ilmoittaa viipymättä RS: lle kaikista pyynnöistä tai vaatimuksista kohtuuttomasta taloudellisesta tai muusta edusta, jonka Toimittaja on saanut tämän sopimuksen täyttämisen yhteydessä;


(iv) omistaa ja ylläpitää koko tämän sopimuksen voimassaoloaikana omia käytäntöjään ja menettelyjään, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, asianmukaiset menettelyt asiaankuuluvien vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi ja toimitettava viipymättä kopiot tällaisista politiikoista tai tarjottava niihin pääsy pyynnöstä. RS: ltä.

16.2 Toimittajalle ilmoitetaan, että RS-työntekijät eivät saa:


(i) vastaanottaa lahjoja, jotka ovat arvoltaan enemmän kuin tunnusmerkkejä, lainoja, liiallista viihdettä tai muuta merkittävää palvelusta yritykseltä tai yksityishenkilöltä, joka harjoittaa liiketoimintaa RS: n kanssa tai pyrkii tekemään niin


(ii) pyytää lahjoja tai muita palveluksia yritykseltä tai yksityishenkilöltä, joka harjoittaa liiketoimintaa RS: n kanssa tai pyrkii tekemään niin


16.3 Viihde on hyväksyttävää vain, jos sillä on perusteltu liiketoiminnallinen tarkoitus. Sen tulisi olla luonteeltaan kohtuullinen ja sellainen, että RS: n työntekijät, edustajat tai urakoitsijat voivat vastata vastavuoroisesti.


16.4 Lahjoja ja viihdettä koskevat taloudelliset rajoitukset sisältyvät RS: n lahjonnan vastaiseen käytäntöön, ja lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.


16.5 Tämän lausekkeen 16 rikkominen on tämän sopimuksen olennainen rikkominen, jota ei voida korjata.


17. Force Majeure

RS ei riko asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta viivästymisestä näiden ehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämisessä tai laiminlyönnissä, jos viivästyminen tai epäonnistuminen johtui syystä tai olosuhteista, jotka eivät olleet RS: n kohtuullisessa hallinnassa tai sen kyvyttömyydestä hankkia sopimuksen täyttämiseksi tarvittavia palveluita, materiaaleja tai tarvikkeita paitsi korotettuihin hintoihin. Näissä olosuhteissa RS voi yksinomaisella mahdollisuudellaan viivästyttää sopimuksen toteuttamista tai peruuttaa koko sopimuksen tai sen osan ilman vastuuta Asiakkaalle. Vaikka RS pyrkii kohtuullisin toimin toimittamaan tilauksia takaisin RS: n ilmoittamaan päivään mennessä, RS ei ole vastuussa viivästyksistä tällaisten tilausten toimittamisessa.18. Notices

Mahdollisen ilmoituksen, jonka osapuoli antaa toiselle osapuolelle, on oltava kirjallinen ja lähetettävä tai toimitettava vastaanottajaosapuolen osoitteeseen (ajoittain ilmoitettuna) faksilla, jolloin sen katsotaan vastaanotetuksi lähetettäessä; tai käsin (mukaan lukien kuriiri), jolloin se katsotaan vastaanotetuksi toimitettuna; tai lentopostina, jolloin se katsotaan vastaanotetuksi 7 työpäivän kuluttua lähettämisestä. Kaikkien ilmoitusten on oltava englanninkielisiä.19. Governing Law

Tähän sopimukseen sovelletaan ja sitä tulkitaan Englannin lain mukaan. Asiakas alistuu High Court of Englandin yksinomaiseen toimivaltaan ja suostuu siihen, että kaikki oikeudenkäynnit RS: tä vastaan ​​aloitetaan vain High Court of Englandissa. RS voi nostaa oikeudenkäynnin Asiakasta vastaan ​​missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.20. Data Protection

20.1 RS on osa kansainvälistä Electrocomponents plc: n omistamaa yritysryhmää ja se on rekisteröity rekisterinpitäjänä tietosuojalain nojalla. Jokainen tämän ryhmän jäsen voi säilyttää ja käyttää asiakkaan ja sen työntekijöiden henkilökohtaisia ​​tietoja palvelujen tarjoamiseksi asiakkaalle. Lisäksi RS: n on ehkä paljastettava asiakkaan ja sen työntekijöiden tiedot RS: n puolesta työskenteleville organisaatioille kaikkialla maailmassa (esimerkiksi luottotietotoimistot, postitusmaat ja puhelinkeskukset).


20.2 RS voi lähettää asiakkaalle ja sen työntekijöille tietoja muista ryhmän tarjoamista tuotteista ja palveluista, jotka saattavat kiinnostaa asiakasta. Jos asiakas tai sen työntekijät eivät halua saada tietoja näistä tarjouksista, heidän tulee ottaa yhteyttä RS-markkinointiosastoon joko kirjallisesti osoitteeseen PO Box 99, Birchington Road, Corby, Northants, NN17 9RS, Englanti, faksamalla ne numeroon +44 ( 0) 1536 209380, soittamalla heille numeroon + 44 1536 444215 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rs.international@rs-components.com


20.3 Asiakas suostuu siihen, että RS voi käyttää asiakkaan nimeä paljastamalla sen tietyille RS-toimittajille markkinatutkimusta ja palkkiotarkoituksia varten