RoHS-määritelmät

Jakelijana RS luottaa toimittajien antamaan hyväksyntätietoon.

Olemme tehneet kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme niiden tuotteiden tilan, jotka ovat sivustolla

RoHS-hyväksytty


  • tämän tuotteen toimittaja on ilmoittanut, että tuote ei sisällä mitään kiellettyjä pitoisuuksia, jotka RoHS direktiivi kieltää ja että tuote on juotoskelpoinen lyijyttömässä korkeammassa lämpötilassa


ei RoHS-hyväksytty

  • tämän tuotteen toimittaja on ilmoittanut, että tuote sisältää yhtä tai useampaa kiellettyä pitoisuutta, jonka RoHS direktiivi kieltää
RoHS-vapautettu

  • tämän komponentin toimittaja on ilmoittanut, että tätä tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi RoHS-hyväksyntää vaativassa tarkoituksessa
Tutkittavana

  • tuotteet, joihin RoHS direktiivi vaikuttaa ja joiden RoHS-tilaa tarkkailemme aktiivisesti